Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

NovoPharma  Sp. z o.o.

ul. Opolska 11 – 19

52-010 WROCŁAW

 

e-mail: info [at] novopharma.pl

 


novoPharma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-010), ul. Opolska 11-19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331768, NIP: 899-267-25-10, REGON 020998193, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł (wpłacony w całości)